Prof.dr. R.B. (Rudy) Andeweg
Beeld: ©Kiesraad

Prof.dr. R.B. (Rudy) Andeweg

Functie
Lid. Benoemd in 2017. Benoemd tot vicevoorzitter in 2018.

Rudy Andeweg is emeritus-hoogleraar Empirische Politicologie aan de Universiteit Leiden. Eerder was hij decaan van de faculteit der Sociale Wetenschappen aan dezelfde universiteit. Hij doet onderzoek naar onder andere kabinetsformaties, verhouding kabinet en parlement, kiesgedrag en staatkundige hervormingen.

Andeweg bekleedde diverse bestuurlijke functies. Hij was wetenschappelijk directeur van het Instituut Politieke Wetenschap aan de Universiteit Leiden, vice-voorzitter van het Leids Universiteits Fonds en voorzitter van de Nederlandse kring voor Wetenschap der Politiek. Ook ontving hij verschillende prijzen, zoals de Casimir Prijs, Onderwijsprijs Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden, het Christiaan en Constantijn Huygens Stipendium, ZWO (nu: NWO) en stond op de shortlist voor de Huibregtsen Prijs van de Stichting AWM.

Rudy Andeweg studeerde rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden en politieke wetenschappen aan de University of Michigan. In 1982 promoveerde hij in Leiden op zijn proefschrift Dutch Voters Adrift; on explanations of electoral change (1963-1977).

Huidige hoofd-/nevenfuncties

  • Sinds 2022: Lid permanente commissie wetenschappelijke integriteit van NWO en van NWO-Instituten
  • Sinds 2018: secretaris Geestes- en Maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
  • Sinds 2006: lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
  • Sinds 2007: lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen