H.E. (Hestia) Reukema-Gevers
Beeld: ©Kiesraad

H.E. (Hestia) Reukema-Gevers

Functie
Lid. Benoemd in 2018. Benoemd tot 2e vicevoorzitter in 2023.

Hestia Reukema is project-programmadirecteur bij de gemeente Rotterdam. Zij is werkzaam bij de directie Bestuurs- en concernondersteuning (BCO) en heeft ruime ervaring in het oppakken van complexe bestuurlijke processen. Zij was onder meer verantwoordelijk voor alle verkiezingen in Rotterdam.

Reukema bekleedde diverse bestuurlijke functies waaronder lid dagelijks bestuur en voorzitter dagelijks bestuur en deelraad Hoek van Holland.

Voorzitter Verenigde Rotterdamse Deelgemeenten. Lid dagelijks bestuur Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs en bouwcoördinator nieuwbouw Brede school.
Voorzitter Raad van Toezicht Minters, Maatschappelijke Dienstverlening.

Verder heeft zij jarenlange werkervaring in diverse commerciële functies bij grote (internationale) ondernemingen.

Hestia Reukema-Gevers volgde de opleidingen Marketing en NIMA A en B. Ook volgde zij een inleiding Nederlands Recht, Privaat recht en Staatsrecht aan de Open Universiteit.

Huidige hoofd-/nevenfuncties

  • Sinds december 2022:  Project-programmadirecteur gemeente Rotterdam.