J.M.A. (Hanny) Kemna
Beeld: ©Kiesraad

J.M.A. (Hanny) Kemna

Functie
Lid. Benoemd in 2021.

Hanny Kemna is IT-auditor, commissaris en bestuursadviseur, gespecialiseerd in de kwaliteit van informatie- en communicatietechnologie, financiën, innovatie en bedrijfsvoering.

Ze is onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van pensioenuitvoerder MN Services N.V. en lid van de RvC van levensverzekeraar en vermogensbeheerder Athora NL, van Ziekenhuisgroep Twente en van VvAA. Daarnaast treedt zij op als plaatsvervangend lid van het College van de Algemene Rekenkamer.

Huidige hoofd- en nevenfuncties

  • Sinds 2021: Lid van de Raad van Commissarissen van SPIE Nederland B.V.
  • Sinds 2020: Lid van de Raad van Commissarissen van levensverzekeraar en vermogensbeheerder Athora NL, voorzitter audit committee
  • Sinds 2020: Lid in Buitengewone Dienst van het College van de Algemene Rekenkamer
  • Sinds 2020: Lid van het Curatorium en docent aan de Governance University
  • Sinds 2019: Lid Audit and Risk Committee van vereniging Géant, netwerkprovider voor Europese universiteiten en onderzoeksinstituten
  • Sinds 2018: Non-Executive Director ASA International Group plc (LSE:ASAI)
  • Sinds 2018: Lid van de Raad van Toezicht van SVn, de Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
  • Sinds 2016: Lid van de Raad van Commissarissen van MN Services N.V., sinds 2019 President-Commissaris
  • Sinds 2015: Lid van de Raad van Toezicht van Nictiz, het Nederlands Instituut voor ICT in de zorg; voorzitter audit committee
  • Sinds 2015: Lid van de Raad van Commissarissen van de coöperatieve zorgverzekeraar Menzis N.V. vicevoorzitter en voorzitter van de audit en risk commissie