Reactie op rapport 'Stemmen met vertrouwen' over inrichting verkiezingsproces (commissie-Korthals Altes)

Dit advies gaat over het rapport van de Commissie-Korthals Altes over de inrichting van het verkiezingsproces. De Kiesraad gaat met name in op de voorgestelde nieuwe stemapparatuur, de voorstellen m.b.t. tot de verschillende wijzen waarop kiezers in binnen- en buitenland hun stem kunnen uitbrengen, en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in het verkiezingsproces.