Onderzoek en nummering kandidatenlijsten Hoofdstuk S 1-15

Artikel S 1 Onderzoek kandidatenlijsten

De Kiesraad is centraal stembureau bij de Eerste Kamerverkiezing. Het centraal stembureau onderzoekt de kandidatenlijsten en informeert partijen over eventuele ontbrekende informatie.

Officiële tekst Kieswet art. S 1

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Beoordeling kandidatenlijsten

Artikel S 2 Beslissing geldigheid kandidatenlijsten

Uiterlijk 10 dagen na de kandidaatstelling beslist het centraal stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten.

Officiële tekst Kieswet art. S 2

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Beoordeling kandidatenlijsten

Artikel S 3 Ongeldige kandidatenlijsten

Een kandidatenlijst is onder andere ongeldig als deze op de dag van de kandidaatstelling niet tussen 9.00 en 17.00 uur is ingeleverd bij het centraal stembureau.

Officiële tekst Kieswet art. S 3

Artikel S 4 Schrapping kandidaten van lijst

Het centraal stembureau schrapt kandidaten onder andere van de kandidatenlijst als deze niet volgens de regels in het Kiesbesluit zijn vermeld, of in een provincie op meer dan één kandidatenlijst staan.

Officiële tekst Kieswet art. S 4

Artikel S 5 Beroep tegen beslissing geldigheid kandidatenlijst

Belanghebbenden en kiezers kunnen in beroep gaan tegen een beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van kandidatenlijsten.

Officiële tekst Kieswet art. S 5

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Beoordeling kandidatenlijsten

Artikel S 6 Herstel verzuim kandidatenlijst bij Raad van State

Als het centraal stembureau een kandidatenlijst ongeldig heeft verklaard zonder de inleveraar van de lijst op de hoogte te brengen van de verzuimen, dan kan de inleveraar – als deze bij de rechter in beroep is gegaan tegen het besluit – de verzuimen gedurende de rechtsprocedure alsnog herstellen.

Officiële tekst Kieswet art. S 6

Artikel S 7 Proces-verbaal onderzoek en geldigheid kandidatenlijsten

Het centraal stembureau maakt een proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten en de beslissing over de geldigheid van de lijsten.

Officiële tekst Kieswet art. S 7

Artikel S 10 Tijdstip nummering kandidatenlijsten

In de openbare zitting waarin het centraal stembureau beslist over de geldigheid van kandidatenlijsten nummert het stembureau ook de kandidatenlijsten.

Officiële tekst Kieswet art. S 10

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Beoordeling kandidatenlijsten

Artikel S 11 Lijstengroepen en gelijkluidende lijsten

Bij de nummering van de kandidatenlijsten gelden lijstengroepen en stellen gelijkluidende lijsten als één lijst.

Officiële tekst Kieswet art. S 11

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Lijstnummering

Artikel S 12 Volgorde nummering kandidatenlijsten

Bij de nummering van kandidatenlijsten nummert het centraal stembureau eerst de lijsten van politieke partijen die bij de laatste verkiezing één of meer zetels hebben behaald. Deze lijsten krijgen een nummer op volgorde van het uitgebrachte aantal stemmen op die lijsten. De lijst waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht, krijgt nummer 1.

Officiële tekst Kieswet art. S 12

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Lijstnummering

Artikel S 13 Openbaarmaking geldige kandidatenlijsten

Uiterlijk 7 dagen voor de stemming maakt het centraal stembureau de geldige kandidatenlijsten openbaar.

Officiële tekst Kieswet art. S 13

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Lijstnummering

Artikel S 14 Ongeldigverklaring kandidatenlijst geen gevolg voor nummering

Als een kandidatenlijst ongeldig wordt verklaard, behouden de overige kandidatenlijsten de toegekende nummers.

Officiële tekst Kieswet art. S 14

Artikel S 15 Vernietiging kandidatenlijst na toelating gekozen leden

Het centraal stembureau vernietigt de ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen direct nadat over de toelating van de gekozen leden is beslist. 

Officiële tekst Kieswet art. S 15