Definities Kiesraad en waterschap/afdeling I (Art. A 1 - A 6)

Artikel A 1 Definities bestuur waterschap

De term ‘algemeen bestuur’ staat in deze wet voor het algemeen bestuur van een waterschap. De term ‘dagelijks bestuur’ staat voor het dagelijks bestuur van een waterschap.

Officiële tekst Kieswet art. A 1

Artikel A 2 Instituut Kiesraad

Er is een Kiesraad en deze is gevestigd in Den Haag.

Officiële tekst Kieswet art. A 2

Meer informatie op deze website: 

Over ons

Artikel A 3 Taken Kiesraad

De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Verder adviseert de Raad de regering en het parlement over kiesrecht en verkiezingen.

Officiële tekst Kieswet art. A 3

Meer informatie op deze website: 

Over ons

Artikel A 4 Toepassing Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is van toepassing op de Kiesraad.

Officiële tekst Kieswet art. A 4

Artikel A 5 Samenstelling Kiesraad en benoeming leden

De Kiesraad bestaat uit een voorzitter en 6 andere leden. Zij worden benoemd en ontslagen door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Officiële tekst Kieswet art. A 5

Meer informatie op deze website: 

Over ons

Artikel A 6 Adviescollege met secretaris en medewerkers

De secretaris en medewerkers van de Kiesraad zijn zelf geen lid van het adviescollege dat de Kiesraad is.

Officiële tekst Kieswet art. A 6

Meer informatie op deze website: 

Over ons