Waarom wordt de uitslag van de Europese Parlementsverkiezing 2019 zo laat bekendgemaakt?

Op maandag 28 en dinsdag 29 mei kwamen de hoofdstembureaugemeenten bijeen voor het officieel, volgens de Kieswet, vaststellen van de uitslagen per kieskring. Op diezelfde maandag vond ook de Eerste Kamerverkiezing plaats. Van beide verkiezingen moest vervolgens een uitslag worden berekend en moesten benoemingsbrieven worden opgesteld. Zonder Eerste Kamerverkiezing had de uitslag van de Europees parlementsverkiezing op vrijdag 31 mei bekend kunnen worden gemaakt. Dat lukte nu niet en daarom is de bekendmaking over het weekend heen getild. Er is in tijd voorrang gegeven aan de Eerste Kamerverkiezing met het oog op de wettelijke termijn voor het onderzoek van de geloofsbrieven. Voor de Eerste Kamer dient dat tijdig vóór dinsdag 13 juni te zijn afgerond, terwijl voor het Europees parlement een ruimere termijn beschikbaar is.