Bestaat er een machtiging besturen met de overheid en kan ik die opzeggen?

Nee, dat kan niet. Sommige mensen geven aan dat niemand voor of namens hen mag besturen en vragen de Kiesraad om hun machtiging besturen op te zeggen. De Kiesraad beheert geen machtigingen van mensen en kan eventuele opzeggingen daardoor niet verwerken. Dat betekent dat de Kiesraad deze verzoeken niet kan afhandelen. Overigens is er geen enkele instantie die hiertoe wél is bevoegd. Dat komt door het volgende.

Iedereen die hier woont dient zich te houden aan de wetten van de Nederlandse staat. Op Nederlanders in het buitenland zijn eveneens bepaalde wetten van toepassing. Dit is niet het gevolg van een (privaatrechtelijke) individuele machtiging, maar door het feit dat iemand zich hier op Nederlands grondgebied bevindt of de Nederlandse nationaliteit heeft. Hierbij worden ieders mensenrechten gerespecteerd, zoals is vastgelegd in de Grondwet.

Ook zegt de Grondwet dat inwoners het recht hebben invloed uit te oefenen op de totstandkoming van wetten. Het stemrecht geeft mensen de gelegenheid om aan te geven hoe zij over bepaalde zaken of de politiek denken. Hiervoor moeten zij voldoen aan de wettelijke vereisten voor kiesgerechtigdheid. De woongemeente registreert wie aan deze vereisten voldoet. Het is voor de gemeente wettelijk niet mogelijk om iemand op verzoek als kiesgerechtigde uit te schrijven. Daardoor zal de gemeente inwoners ook in de toekomst een stempas sturen zolang zij voldoen aan de wettelijke vereisten voor kiesgerechtigdheid.

Iedereen kan zelf beslissen of zij van dit recht gebruikmaken. De stempas die naar kiesgerechtigden wordt gestuurd is een tastbaar bewijs van het stemrecht voor een specifieke verkiezing. De pas is geen bewijs van een verleende of veronderstelde machtiging maar een uitnodiging voor iemand om invloed uit te oefenen. Het is vervolgens aan ieder of zij van deze uitnodiging gebruik maken. Dat inwoners van Nederland deel uitmaken van een samenleving waarin iedereen rechten en plichten heeft, verandert niet door de keuze om al dan niet gebruik te maken van de uitnodiging om aan de stemming deel te nemen.