Hoe verloopt de stemming bij een briefstembureau?

Het proces van briefstemmen verloopt als volgt:

 1. Kiezers in het buitenland die per brief mogen stemmen ontvangen: een briefstembewijs, een stembiljet, een envelop voor het stembiljet, een geadresseerde retourenvelop en een handleiding. Zie Kieswet art. M 6.
   
 2. Kiezers vullen hun stembiljet in. Het ingevulde stembiljet wordt dichtgevouwen in de envelop voor het stembiljet gestopt. De kiezers sturen deze envelop, samen met het ondertekende briefstembewijs, in de geadresseerde retourenvelop naar het briefstembureau. Zie Kieswet art. M 7.
   
 3. De voorzitter van het briefstembureau opent op de dag van stemming de retourenveloppen en controleert de inhoud. Zie Kieswet art. M 10. Wanneer de inhoud onvolledig is, wordt de retourenvelop verzegeld en opzij gelegd. Zie Kieswet art. M 11.
   
 4. De stembiljetten worden uit de enveloppen gehaald en in de stembus gestoken door het derde lid van het stembureau. Zie Kieswet art. M 10.
   
 5. Nadat alle enveloppen geopend zijn, stelt het stembureau het aantal kiezers vast dat daar gestemd heeft. Hiervoor wordt het totaal aantal ontvangen retourenveloppen verminderd met het aantal retourenveloppen waarvan de inhoud onvolledig was. Zie Kieswet art. N 15.
   
 6. De retourenveloppen en de opzij gelegde enveloppen worden in een pak gedaan en verzegeld. Zie Kieswet art. N 16. Vervolgens wordt de stembus geopend en worden de stemmen geteld. Bij het tellen van de stemmen kunnen de leden van het briefstembureau worden geholpen door plaatsvervangende leden en andere personen, door de voorzitter van het briefstembureau aan te wijzen. Zie Kieswet art. N 18.
   
 7. Wanneer het tellen van de stemmen is afgerond, wordt de uitslag bekendgemaakt. Zie Kieswet art. N 9. Met deze bekendmaking wordt gewacht tot na 21.00 uur Nederlandse tijd. Zie Kieswet art. N 17.
   
 8. Van het tellen van de stemmen wordt een proces-verbaal opgemaakt. Dit wordt samen met de verzegelde pakken met retourenveloppen verzonden aan de aangewezen vertegenwoordiger. Zie Kieswet art. N 20. Deze stuurt het proces-verbaal meteen naar de burgemeester van Den Haag.
   
 9. Nadat de burgemeester van Den Haag alle processen-verbaal van de briefstembureaus buiten Nederland heeft ontvangen, stelt deze het aantal stemmen voor iedere kandidaat en iedere lijst vast. Zie Kieswet art. N 21 en art. N 11.