Stemmen in coronatijd

Stemmen in coronatijd

Een vrouw doet voor het stemmen thuis de gezondheidscheck. In het stembureau draagt ze een mondkapje en ze reinigt haar handen. Ze houdt afstand en volgt de looproute naar de tafel van de stembureauleden, die achter een kuchscherm zitten. Daar geeft ze haar stempas en toont ze haar ID-kaart tegen het kuchscherm. Ze krijgt een schoon potlood en een stembiljet en loopt naar de stemhokjes. Die worden ieder half uur schoongemaakt. De vrouw brengt haar stem uit, ontsmet haar handen en verlaat het stembureau.