Beveiligingsonderzoek Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020)

De beveiliging van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) is in opdracht van de Kiesraad onderzocht door een onafhankelijke organisatie, PwC. Gemeentelijk-  hoofd- en centraal stembureaus gebruiken de software bij het vaststellen van de uitslag en het berekenen van de zetelverdeling. Het onderzoeksrapport laat geen kwetsbaarheden zien die een grote negatieve impact hebben op de beveiligingswaarde van OSV2020. Waar mogelijk zijn de gevonden kwetsbaarheden verholpen. Op basis van risicomanagement en het onderzoeksrapport van PwC is beoordeeld dat OSV2020 verantwoord ingezet kan worden bij de waterschaps- en provinciale statenverkiezingen van 2023.