Beveiligingsrapport Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020)

De Kiesraad laat de beveiliging van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) voorafgaand aan iedere reguliere verkiezing testen en past de software steeds aan om aan de actuele beveiligingsnormen te kunnen blijven voldoen. Gemeenten en centraal stembureaus gebruiken de software bij het vaststellen van de uitslag en het berekenen van de zetelverdeling van de gemeenteraadsverkiezing van 2022. Fox-IT, een onafhankelijke organisatie, heeft het technisch beveiligingsonderzoek (penetratietest) uitgevoerd en daarbij geen kritieke of hoge beveiligingsrisico’s geconstateerd. Wel is er een aantal bevindingen met een laag of gemiddeld risico. De Kiesraad heeft de bevindingen laten oplossen die mogelijk een risico zouden kunnen vormen bij het gebruik van OSV2020 bij de gemeenteraadsverkiezingen.