Rapport waarnemingsmissie OVSE/ODIHIR Tweede Kamerverkiezing 2017

In de periode van 1 tot 19 maart 2017 heeft een waarnemersmissie van de OVSE/ODIHIR de Tweede Kamerverkiezing in Nederland beoordeeld. Het rapport dat op 7 juni naar aanleiding van dit bezoek is uitgebracht, blijkt overwegend positief over de gang van zaken.