Rapport FOX-IT

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart a.s. heeft de Kiesraad aan het bedrijf Fox-IT gevraagd een onderzoek te doen naar de beveiliging van OSV. Het onderzoeksrapport is op donderdag 2 maart 2017 aan de Raad aangeboden. De Raad heeft het rapport op 3 maart toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het verzoek het ter kennis te brengen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.