Toetsingskader voor controles verkiezingsuitslagen op stembureauniveau

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van de Kiesraad een analyse uitgevoerd op de kandidaatsuitslagen en partijuitslagen per stembureau bij de Tweede Kamerverkiezing van 2021 en de Europese Parlementsverkiezing van 2019. De resultaten van deze analyse staan beschreven in dit rapport. Er wordt daarbij voortgebouwd op eerder onderzoek uit 2020.