Handreiking stembureau voor het openbaar lichaam

Deze handreiking is gemaakt voor de leden van het stembureau voor het openbaar lichaam (SOL). Deze is te gebruiken ter voorbereiding op de zitting en als naslagwerk tijdens de zitting. Het SOL is een nieuw “orgaan” in de Kieswet en krijgt een aantal taken die eerder bij de gezaghebber resp. regeringscommissaris lagen, zoals het vaststellen van de uitslag.