Handleiding uitslagvaststelling voor centraal stembureaus GR2022

Na de stemming start het proces van uitslagvaststelling. Het centraal stembureau berekent de zetelverdeling en wijst deze toe aan kandidaten. Het benoemt de kandidaten en kan besluiten een hertelling te doen. De gemeenteraad beslist op de toelating van de benoemde kandidaten. Deze handleiding helpt de centraal stembureaus daarbij op weg.