Onderzoek strafbepalingen in Kieswet en wetboek van strafrecht

Een onderzoek van de Kiesraad naar de werking van strafbepalingen in het verkiezingsproces.