Kamervragen veroordeelde raadsleden 29-11-2011

Een strafblad is geen beletsel om volksvertegenwoordiger te worden. Tenzij een rechter iemand als bijkomende straf zijn passief kiesrecht ontneemt. Maar dat kan alleen bij enkele delicten, én als de hoofdstraf minimaal een jaar is. Enkele Kamerleden hebben hierover onlangs, voor de tweede keer, Kamervragen gesteld. Ze bepleiten meer mogelijkheden om iemand zijn passief kiesrecht (het recht om gekozen te worden) te ontnemen. Of om een volksvertegenwoordiger (alsnog) uit zijn functie te zetten. Ook stellen ze voor om het bekend te maken als een volksvertegenwoordiger een strafrechtelijk verleden heeft. Hierover moeten dan wel bepalingen in de Kieswet worden opgenomen.