Statistische gegevens Tweede Kamerverkiezing 2006

Ondanks het feit dat er sprake is geweest van ontbindingsverkiezingen, en dus aanzienlijk minder voorbereidingstijd beschikbaar was voor de betrokken instanties, is de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2006 zonder ernstige incidenten verlopen. Er kon een betrouwbare uitslag worden vastgesteld. De Kiesraad heeft een publicatie uitgegeven met statistische gegevens.

In de publicatie wordt een terugblik gegeven op de Tweede Kamerverkiezing en zijn gegevens opgenomen over:

  • de opkomst;
  • het percentage uitgebrachte stemmen per partij;
  • het aantal blanco stemmen;
  • het  aantal kiesgerechtigden.


De uitslagen zijn ook te raaplegen in de databank verkiezingsuitslagen.