Jaarverslag Kiesraad 2008

Het voorbije jaar 2008 was een enerverend jaar op het gebied van kiesrecht en ver kiezingen. Er waren belangrijke en ingrijpende wijzigingen, zoals de toekenning van het kiesrecht voor het Europees Parlement aan alle inwoners van de Antillen en Aruba, de beslissing van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om weer met potlood en papier te gaan stemmen, en de invoering van de legitimatieplicht bij verkiezingen. Bij deze en andere ontwikkelingen was de Kiesraad steeds nauw betrokken. Dit valt te lezen in het jaarverslag van de Kiesraad over 2008.

De Kiesraad bracht in 2008 vijf adviezen en twee reacties uit. De onderwerpen van advies liepen zeer uiteen. Van een advies over het helpen van kiezers ('bijstandverlening') in het stemlokaal tot een advies over het wetsvoorstel Wet inrichting verkiezingsproces.