Jaarverslag Kiesraad 2000

In 2000 heeft de Kiesraad 10 adviezen uitgebracht, waarvan 9 op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast heeft de Kiesraad in samenwerking met het ministerie van BZK een onderzoek van Het Expertise Centrum begeleid naar de mogelijkheden om verkiezingsprocessen verder te automatiseren.