Advies Wet verlenen van bijstand bij het stemmen in een stemhokje

Alle kiezers moeten hulp kunnen krijgen in het stemhokje. Dus mensen met een lichamelijke beperking en andere kiezers die hier om vragen. Stembureauleden moeten deze kiezers helpen. Dat is het advies van de Kiesraad op het wetsvoorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


De Kiesraad vindt dat iedereen die dat wil zelfstandig moet kunnen stemmen. Soms hebben kiezers hier hulp bij nodig. Door deze hulp te bieden vanuit het stembureau kunnen meer mensen meedoen aan de verkiezingen. Dat maakt de verkiezingen toegankelijker voor een grotere groep kiezers.