Evaluatieadvies verkiezing kiescollege niet-ingezeten

Op 15 maart 2023 konden kiezers buiten Nederland voor het eerst stemmen voor het kiescollege niet-ingezetenen. Dat kiescollege heeft vervolgens op 30 mei 2023, samen met de provinciale staten en de kiescolleges in Caribisch Nederland, de Eerste Kamerleden gekozen. Op die manier konden kiezers in het buitenland voor het eerst (indirect) invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer.