Advies Tijdelijke experimentenregeling nieuwe stembiljetten

In het parlement is de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten aangenomen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt nu de uitwerking voor met een Tijdelijke experimentenregeling nieuwe stembiljetten, en heeft hierover advies gevraagd aan de Kiesraad.

De Kiesraad is blij met deze concrete stap naar een kleiner stembiljet en heeft hierover positief geadviseerd.