Advies over het vereenvoudigen van processen-verbaal en corrigenda

Uit de evaluatie van de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van maart 2023 kwam naar voren dat de bestaande processen-verbaal en corrigenda onoverzichtelijk zijn. De Kiesraad doet 95 voorstellen om de documenten te verhelderen vóór de Europees Parlementsverkiezingen van 2024. Verder geeft de Kiesraad negen fundamentele herzieningen in overweging voor de verkiezingen daarna.