Advies over de wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Kieswet vanwege de structurele grondslag voor het treffen van gezondheidsmaatregelen bij verkiezingen

De Kiesraad adviseert op de hoofdlijnen van het wetsvoorstel over de aanpassing van de Wet publieke gezondheid en de Kieswet. Het wetsvoorstel van de minister van VWS creëert een structurele grondslag voor het treffen van gezondheidsmaatregelen bij verkiezingen. De Kiesraad adviseert het voorstel op een aantal punten aan te passen.