Advies over de evaluatie van de gemeenteraadverkiezingen van 2022

De Kiesraad adviseert bij de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 om de regels voor het registreren van partijnamen (aanduidingen) en de kandidaatstelling op een aantal punten aan te passen, zodat deze in iedere gemeente op dezelfde wijze kunnen worden toegepast. Bij deze verkiezingen zijn veel verschillende partijen en centraal stembureaus betrokken. Dat maakt een heldere en eenduidige inrichting van het verkiezingsproces noodzakelijk. Vanwege de coronapandemie golden er opnieuw bijzondere maatregelen, zoals het vervroegd stemmen op maandag en dinsdag. Gelet op de verhoogde uitvoeringslast voor gemeenten en het feit dat sommige maatregelen op gespannen voet staan met de kernwaarden van het verkiezingsproces, ligt verlenging van de maatregelen volgens de Kiesraad alleen voor de hand als het huidige gezondheidsrisico van het Covid-19-virus dit noodzakelijk maakt. De Kiesraad constateert verder dat de gemeenteraadsverkiezingen in het algemeen goed zijn verlopen.