Advies over de uitvoeringswet kiescollege niet-ingezetenen

De uitvoeringswet kiescollege niet-ingezetenen regelt dat kiezers in het buitenland invloed hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer. Nu hebben zij alleen invloed op de samenstelling van de Tweede Kamer en het Europees Parlement. De Kiesraad kan instemmen met dit conceptwetsvoorstel, maar vindt dat het op een aantal onderdelen moet worden aangepast.