Advies over het wetsvoorstel Burgerforum kiesstelsel

De Kiesraad staat positief tegenover een nieuw kiesstelsel waarbij de kiezer kan stemmen op de lijst van de partij (lijststem) of op een kandidaat op die lijst (kandidaatsstem).  Doel van dit kiesstelsel is de band tussen kiezer en gekozene versterken. Wel wijst de Raad erop dat als de kandidaatsstem meer gewicht krijgt het belangrijk is de financiering van individuele campagnes te reguleren. Verder worden in het advies kanttekeningen geplaatst bij de voorgestelde verhoging van het aantal ondersteuningsverklaringen.