Advies wijziging Tijdelijke experimentenregeling stembiljetten voor kiezers buiten Nederland

De Kiesraad heeft instemmend geadviseerd over een wijziging van een uitwerking van het Tijdelijk Experimentenbesluit. Dat besluit maakt het mogelijk om Nederlandse kiezers in het buitenland op verzoek een elektronisch vervangend briefstembewijs te verstrekken.