Advies over de wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19

De Kiesraad onderschrijft de noodzaak van uitzonderlijke maatregelen bij de verkiezingen, met het oog op de COVID-19 pandemie. Wel wijst de Kiesraad op de risico’s van het briefstemmen en adviseert om dit alleen op aanvraag mogelijk te maken. Dit schrijft de Kiesraad in zijn advies over het conceptwetsvoorstel dat extra maatregelen bij de komende Tweede Kamerverkiezing mogelijk maakt. In het conceptwetsvoorstel wordt met name geregeld dat kiezers al op maandag en dinsdag voorafgaand aan de dag van stemming kunnen stemmen en dat alle kiezers van 70 jaar en ouder per brief kunnen stemmen.