Advies over de dag van stemming met bijzondere maatregelen in het kader van Covid-19

In het najaar vinden gemeentelijke herindelingsverkiezingen plaats, alsook de eilandsraadsverkiezing in Sint Eustatius. In maart 2021 volgt dan de Tweede Kamerverkiezing. Het is niet onwaarschijnlijk dat bij die verkiezingen speciale maatregelen nodig zijn als gevolg van de corona-pandemie. Met name wordt dan gedacht aan het voorkomen van drukte in stemlokalen en het bieden van voldoende fysieke bescherming tegen de verspreiding van het virus. In een advies aan minister Ollongren van BZK gaat de Kiesraad in op de wettelijke ruimte die er is voor een aantal denkbare maatregelen. Hierbij dringt de Kiesraad erop aan gemeenten in juli duidelijkheid te geven over de wijze waarop de verkiezingen plaats zullen vinden.