Advies over het Aanpassingsbesluit AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 20 16/679)1 van toepassing. Het conceptbesluit past verschillende AMvB’s aan deze verordening aan, waaronder het Kiesbesluit. In het Kiesbesluit wordt alleen artikel D 9 gewijzigd. De voorgestelde wijziging geeft de Kiesraad geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.