Advies wijziging Kiesregeling en tijdelijke experimentenregeling centrale stemopneming 10-12-2018

De Kiesraad vraagt in dit advies aandacht voor het op tijd vast stellen van de modellen (formulieren) die bij verkiezingen worden gebruikt. Alleen dan is het mogelijk om de modellen op zorgvuldige wijze in de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) te implementeren en te testen. Ook vraagt de Kiesraad in dit advies aandacht voor de manier waarop kiesgerechtigden de processen-verbaal (met stemtotalen van stembureaus) kunnen inzien. Tot slot wordt in dit advies ingegaan op het anoniem vermelden van bezwaren van kiesgerechtigden in de processen-verbaal.