Advies over wijziging Kiesbesluit in verband met afschaffen lijstencombinaties

In dit advies geeft de Kiesraad aan dat hij geen opmerkingen heeft over het ontwerpbesluit om het Kiesbesluit te wijzigen, zodat politieke partijen geen lijstencombinaties meer aan kunnen gaan.