Advies Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

In een conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld om de Kieswet en de Wet raadgevend referendum aan te passen aan de Algemene verordening gegevensbescherming. De Kiesraad kan zich grotendeels in het wetsvoorstel vinden. Hij adviseert daarnaast om, onder andere, veilig te stellen dat de bezwaren in de processen-verbaal van stembureaus ongewijzigd blijven.