Evaluatieadvies Tweede Kamerverkiezing 2017

Het nieuwe Kabinet moet spoedig na aantreden een nieuw model stembiljet ontwikkelen. Het moet bij voorkeur ook mogelijk zijn dit stembiljet elektronisch te tellen met scanapparatuur. Dit kan helpen om telfouten in stembureaus te voorkomen en kan stembureauleden in hun taken ontlasten. Dit zijn twee van de aanbevelingen van de Kiesraad in zijn evaluatieadvies naar aanleiding van de afgelopen Tweede Kamerverkiezing. De Raad stelt verder voor om de processen-verbaal van alle stembureaus op internet te publiceren.