Advies kiescolleges Eerste Kamer

De Kiesraad kan zich in grote lijnen vinden in een conceptwetsvoorstel dat regelt dat ook Nederlanders in Bonaire, Sint Eustatius en Saba invloed krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Zoals in de keuze voor drie afzonderlijke kiescolleges, hun samenstelling, en het organiseren van een gecombineerde stemming met de eilandsraadsverkiezingen.