Advies Kiesraad evaluatie wet raadgevend referendum

In dit advies blikt de Kiesraad terug op het referendum van 6 april 2016. De Kiesraad is van mening dat de Wet raadgevend referendum onvolkomenheden en weeffouten bevat. Geadviseerd wordt ondermeer om elektronische indiening van referendumverzoeken mogelijk te maken. Verder stelt de Kiesraad voor om gemeenten handvatten te geven voor het bepalen van aantallen stembureaus. De Kiesraad plaatst kanttekeningen bij de opkomstdrempel van 30%, het doorgeven van opkomstpercentages op de dag van stemming, en de vormgeving van het stembiljet.