Kiesraadlid Rudy Andeweg overleden

Prof. dr. Rudy B. Andeweg is op 28 juni 2024 overleden. Rudy Andeweg was sinds 2017 lid van de Kiesraad. Sinds 2018 was hij 1e vicevoorzitter en voorzitter van de commissie Advies.

Beeld: ©Kiesraad

Wim Kuijken, voorzitter Kiesraad: “Met verdriet nemen we afscheid van een zeer gewaardeerde collega in de Kiesraad. Met zijn brede kennis op het gebied van kiesrecht en kiesstelsels heeft Rudy Andeweg als vooraanstaand politicoloog een belangrijke bijdrage geleverd aan de gedachtevorming over verkiezingen en het kiesrecht in Nederland, vanuit de wetenschap en vanuit de Kiesraad. Zijn inbreng was altijd grondig gefundeerd, met oog voor de verschillende belangen en ter zake. Rudy was een fijne collega waar we altijd op konden bouwen. Wij zullen hem in ons midden missen. We wensen zijn vrouw Mieneke, hun kinderen Esther en David, verdere familie en vrienden veel sterkte en kracht met het verwerken van dit grote verlies.”

Rudy Andeweg was emeritus-hoogleraar Empirische Politicologie aan de Universiteit Leiden. Eerder was hij decaan van de faculteit der Sociale Wetenschappen aan dezelfde universiteit en voorzitter van het Instituut voor Politieke Wetenschap. Bij zijn emeritaat werd hij gedecoreerd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Rudy was een gezaghebbend onderzoeker en productief auteur op onder andere onderwerpen als kabinetsformaties, verhouding kabinet en parlement, kiesgedrag en staatkundige hervormingen. Hij maakte zijn inzichten tevens toegankelijk voor een breder publiek. Hij was een van de eersten die onderzoek deed naar de band en kloof tussen kiezers en gekozenen, en een van de initiatiefnemers van de doorlichting van het Nederlandse politieke bestel via een zogenoemde democratische audit.

Daarnaast bekleedde Rudy Andeweg diverse bestuurlijke functies. Hij was onder meer wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Politieke Wetenschap en decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, vice-voorzitter van het Leids Universiteits Fonds, voorzitter van de Nederlandse kring voor Wetenschap der Politiek en voorzitter van de European Consortium for Political Science.

Hij was lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), van de permanente commissie wetenschappelijke integriteit van NWO en van NWO-Instituten en van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

Ook ontving hij verschillende prijzen, zoals de Casimir Prijs 2004 (Onderwijsprijs Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden), het Christiaan en Constantijn Huygens Stipendium (ZWO, nu NWO) en stond op de shortlist voor de Huibregtsen Prijs van de Stichting AWM.