Twee waarnemingsmissies Europees Parlementsverkiezing 2024

De OVSE en Election-Watch.eu bezoeken Nederland rondom de Europees Parlementsverkiezing van 6 juni 2024. Tijdens hun waarnemingsmissie bekijken de organisaties of de verkiezingen eerlijk en veilig verlopen. De OVSE spreekt o.a. met de Kiesraad, die een toelichting zal geven op het verkiezingsproces.

Medewerkers van het stembureau halen de stembiljetten uit de bus om deze te gaan tellen
Beeld: ©Kiesraad, Martijn Beekman

OVSE

De OVSE is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. De OVSE kijkt in alle 27 EU-landen hoe de verkiezingen verlopen, zowel in de aanloop ernaartoe als op verkiezingsdag zelf. De OVSE bezoekt 20 EU-landen en is van 29 tot en met 31 mei in Nederland.

Election-Watch.EU

Election-Watch.EU is een maatschappelijke organisatie, gevestigd in Wenen, die waarnemingsmissies organiseert in Europa en Oostenrijk. Op Europees niveau is het doel van de organisatie het waarnemen en beoordelen van EU-verkiezingen. Election-Watch heeft in Nederland ook waargenomen tijdens de Europees Parlementsverkiezing in 2019. Election-Watch heeft een aantal digitale overleggen ingepland met relevante organisaties. Ze bezoeken geen stembureaus.

Regels waarnemingen

Waarnemers mogen aanwezig zijn in het stemlokaal. Ze zijn herkenbaar aan een badge met de naam van de organisatie, waarop staat dat ze internationaal waarnemer zijn voor de Europees Parlementsverkiezing. Waarnemers moeten strikte neutraliteit in acht nemen, mogen geen blijk geven van hun politieke gezindheid en zich niet in de verkiezingsprocedure mengen.