Kandidatenlijsten Europees Parlementsverkiezing definitief

De kandidatenlijsten voor de komende Europees Parlementsverkiezing zijn onherroepelijk vastgesteld. Dat betekent dat nu vaststaat welke partijen en kandidaten deelnemen aan de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024.

De politieke groepering JEZUS LEEFT had beroep aangetekend tegen de ongeldigverklaring van de kandidatenlijst door de Kiesraad. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat dit beroep ongegrond is.
NL PLAN EU had beroep aangetekend tegen de in hun ogen ongelijke behandeling van niet-gevestigde partijen ten opzichte van gevestigde partijen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep niet ontvankelijk verklaard.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Kandidatenlijsten

De volgende politieke groeperingen nemen deel aan de Europees Parlementsverkiezing:

 1. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
 2. VVD
 3. CDA - Europese Volkspartij
 4. Forum voor Democratie
 5. D66
 6. Partij voor de Dieren
 7. 50PLUS
 8. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 9. JA21
 10. NL PLAN EU
 11. ChristenUnie
 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 13. BBB
 14. Meer Directe Democratie
 15. SP (Socialistische Partij)
 16. vandeRegio
 17. Volt Nederland
 18. Belang Van Nederland (BVNL)
 19. NSC
 20. Piratenpartij - De Groenen

Beroep JEZUS LEEFT

De Kiesraad verklaarde de kandidatenlijst van JEZUS LEEFT ongeldig. In de Kieswet is voorgeschreven dat politieke groeperingen voor de kandidaatstelling gebruik moeten maken van een bij ministeriƫle regeling vastgesteld model. In het door JEZUS LEEFT ingeleverde document ontbrak de rubriek met geboortedata van de kandidaten en ontbrak de handtekening van de inleveraar. De Kiesraad concludeerde dat de lijst niet voldoet aan het voorgeschreven model en ongeldig moest worden verklaard. JEZUS LEEFT tekende beroep aan tegen deze beslissing van de Kiesraad. De Raad van State oordeelde het beroep ongegrond.

Beroep NL PLAN EU

De Kiesraad verklaarde de kandidatenlijst van NL PLAN EU geldig. Toch ging NL PLAN EU in beroep. Het beroep ging over de in de ogen van NL PLAN EU ongelijke behandeling van niet-gevestigde partijen ten opzichte van gevestigde partijen. Partijen die voor het eerst deelnemen aan een verkiezing of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten ondersteuningsverklaringen inleveren en een waarborgsom betalen. Partijen die bij een eerdere verkiezing wel een zetel hebben behaald, hoeven dat niet. NL PLAN EU is niet op de zitting verschenen en had de griffierechten niet betaald. De Raad van State heeft het beroep niet ontvankelijk verklaard.