20 politieke groeperingen nemen deel aan Europees Parlementsverkiezing

20 politieke groeperingen nemen deel aan de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni. Er nemen in totaal 497 kandidaten deel. De Kiesraad verklaarde de kandidatenlijst van JEZUS LEEFT ongeldig.

21 groeperingen leverden kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. 3 partijen hadden herstelbare verzuimen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontbrekende stukken. Al deze verzuimen zijn hersteld.

Openbare zitting Kiesraad kandidaatstelling Europees Parlement 2024
Beeld: ©Kiesraad, Sander Foederer

Wim Kuijken, voorzitter Kiesraad: “De kandidaatstellingsprocedure is voorspoedig verlopen. Het blijft een tijdrovende procedure met veel papieren administratie. We zijn dan ook blij met de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer over de versterking en digitalisering van de kandidaatstellingsprocedure. Realisatie zal nog de nodige tijd kosten: het moet wettelijk worden geregeld en de digitale middelen moeten worden ontwikkeld. Vanuit de Kiesraad dragen we graag bij aan deze vervolgstappen.”

Geldige kandidatenlijsten

De Kiesraad verklaarde de volgende kandidatenlijsten geldig. De nummering is als volgt:

 1. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
 2. VVD
 3. CDA - Europese Volkspartij
 4. Forum voor Democratie
 5. D66
 6. Partij voor de Dieren
 7. 50PLUS
 8. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 9. JA21
 10. NL PLAN EU
 11. ChristenUnie
 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 13. BBB
 14. Meer Directe Democratie
 15. SP (Socialistische Partij)
 16. vandeRegio
 17. Volt Nederland
 18. Belang Van Nederland (BVNL)
 19. NSC
 20. Piratenpartij - De Groenen

Ongeldige kandidatenlijst

De Kiesraad verklaarde de kandidatenlijst van JEZUS LEEFT ongeldig. In de Kieswet is voorgeschreven dat politieke groeperingen voor de kandidaatstelling gebruik moeten maken van een bij ministeriële regeling vastgesteld model. In het door JEZUS LEEFT ingeleverde document ontbrak de rubriek met geboortedata van de kandidaten en ontbrak de handtekening van de inleveraar. De Kiesraad concludeert dat de lijst niet voldoet aan het voorgeschreven model en ongeldig moet worden verklaard. Dit verzuim is volgens de Kieswet geen ‘herstelbaar verzuim’. Dat betekent dat het niet mogelijk was om deze fout te corrigeren.

Lijstnummering

De Kiesraad heeft de geldige kandidatenlijsten genummerd. Partijen die bij de vorige Europees Parlementsverkiezing minimaal 1 zetel hebben behaald, krijgen een nummer op basis van het aantal stemmen bij de vorige verkiezing. De partij met het hoogste aantal stemmen krijgt nummer 1, enzovoorts. De Kiesraad heeft de overige lijstnummers toegewezen via een loting.

Beroep

Belanghebbenden en kiezers kunnen in beroep gaan tegen de beslissingen van de Kiesraad (behalve tegen de lijstnummering). Dit kan tot en met 3 mei. De Raad van State doet uiterlijk 10 mei uitspraak in eventuele beroepszaken. Daarna zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld. De definitief vastgestelde kandidatenlijsten worden zo snel mogelijk openbaar gemaakt.

Hieronder staat het proces-verbaal van de openbare zitting.