Jaarverslag Kiesraad 2023

Met verkiezingen voor provinciale staten, waterschappen, eilandsraden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kiescolleges voor de Eerste Kamer, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, was 2023 een zeer druk verkiezingsjaar.

Het Jaarverslag beschrijft de werkzaamheden van de Kiesraad in 2023. Het gaat onder meer over de taken van de Kiesraad rondom de verkiezingen. Ook is er in het Jaarverslag aandacht voor de adviezen die de Kiesraad uitbracht en voor de ontwikkeling van de organisatie ter voorbereiding op de toekomstige nieuwe taken van de Kiesraad.

Beeld: ©Kiesraad

Op 1 januari 2023 ging de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in. Doel van deze wet is om de procedure van uitslagvaststelling transparanter en beter controleerbaar te maken. Deze nieuwe procedure heeft gevolgen voor het telproces bij de verkiezingen en ook voor de werkzaamheden van de Kiesraad. De Kiesraad stelde daartoe controleprotocollen op voor de verkiezingen. Als centraal stembureau voerde de Kiesraad dit jaar op basis van de nieuwe wetgeving en het controleprotocol voor het eerst extra controles uit bij de uitslagvaststelling van de Tweede Kamerverkiezing.

Wim Kuijken, voorzitter Kiesraad: “De Kiesraad bouwt de komende tijd verder aan de rol en nieuwe taken van de Kiesraad als verkiezingsautoriteit. Met alle betrokken partijen werken we aan verdere verbeteringen in het verkiezingsproces. Samen blijven we zorgen voor transparante, controleerbare verkiezingen met een betrouwbare verkiezingsuitslag.”