P. van Houwelingen benoemd als Tweede Kamerlid

De Kiesraad benoemde op 17 januari 2024 de heer P. (Pepijn) van Houwelingen als lid van de Tweede Kamer voor Forum voor Democratie. De vacature was ontstaan door het ontslag van de heer F.J.H. (Freek) Jansen per 16 januari 2024.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Tussentijdse benoeming

Als een Tweede Kamerlid tijdens de zittingsperiode ontslag neemt, benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat. Dat gebeurt op basis van de volgorde van de kandidatenlijst, zoals die na de verkiezing is vastgesteld. Vervolgens onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten.