Waarnemingsmissies Tweede Kamerverkiezing 2023

Vijf internationale organisaties zijn aanwezig met een waarnemingsmissie tijdens de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023: ‘Democracy Volunteers’, de ‘Organization of American States’, het ‘Korean Civic Education Institute for Democracy’, de ‘Organization for Security and Co-operation in Europe Mission to Montenegro’ (onderdeel van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) en de ‘State Election Commission of Republic of North Macedonia’.

Beeld: ©Kiesraad

Democracy Volunteers is voor de zesde keer aanwezig als waarnemer tijdens Nederlandse verkiezingen. De Organization of American States was bij eerdere verkiezingen als waarnemer aanwezig in Caribisch Nederland. Beide organisaties zien toe op een vrij en eerlijk verloop van de verkiezingen en publiceren over hun bevindingen een adviesrapport. De andere organisaties brengen geen adviesrapport uit maar willen vooral kennis uitwisselen over de organisatie van verkiezingen. De Kiesraad ontmoet alle organisaties en geeft een toelichting op het verkiezingsproces.

Waarnemers mogen aanwezig zijn in het stemlokaal. Ze zijn herkenbaar aan een badge met de naam van de organisatie, waarop staat dat ze internationaal waarnemer zijn voor de Tweede Kamerverkiezing. Waarnemers moeten strikte neutraliteit in acht nemen, mogen geen blijk geven van hun politieke gezindheid en zich niet in de verkiezingsprocedure mengen.