Kandidatenlijsten Tweede Kamerverkiezing 2023 definitief

De kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 zijn definitief vastgesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan in 8 beroepszaken tegen de beslissingen van de Kiesraad over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Alle beroepszaken werden ongegrond verklaard door de Raad van State. Dit betekent dat de kandidatenlijsten zoals de Kiesraad die op 13 oktober 2023 vaststelde niet zijn gewijzigd.

Vrouw doet stembiljet in stembus
Beeld: ©Kiesraad

Kandidatenlijsten

26 partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing van november 2023. 20 partijen doen mee in alle 20 kieskringen. De kandidatenlijsten per kieskring staan onderaan deze pagina.

De volgende partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing, en zijn als volgt genummerd:

 1. VVD, neemt deel in alle 20 kieskringen
 2. D66, neemt deel in alle 20 kieskringen
 3. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA), neemt deel in alle 20 kieskringen
 4. PVV (Partij voor de Vrijheid), neemt deel in alle 20 kieskringen
 5. CDA, neemt deel in alle 20 kieskringen
 6. SP (Socialistische Partij), neemt deel in alle 20 kieskringen
 7. Forum voor Democratie, neemt deel in alle 20 kieskringen
 8. Partij voor de Dieren, neemt deel in alle 20 kieskringen
 9. ChristenUnie, neemt deel in alle 20 kieskringen
 10. Volt, neemt deel in alle 20 kieskringen
 11. JA21, neemt deel in alle 20 kieskringen
 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), neemt deel in alle 20 kieskringen
 13. DENK, neemt deel in alle 20 kieskringen
 14. 50PLUS, neemt deel in alle 20 kieskringen
 15. BBB, neemt deel in alle 20 kieskringen
 16. BIJ1, neemt deel in alle 20 kieskringen
 17. Piratenpartij – De Groenen, neemt deel in alle 20 kieskringen
 18. BVNL / Groep Van Haga, neemt deel in alle 20 kieskringen
 19. Nieuw Sociaal Contract, neemt deel in alle 20 kieskringen
 20. Splinter, neemt deel in alle 20 kieskringen
 21. LP (Libertaire Partij), neemt deel in 19 kieskringen
 22. LEF – Voor de Nieuwe Generatie, neemt deel in 19 kieskringen
 23. Samen voor Nederland, neemt deel in 19 kieskringen
 24. Nederland met een PLAN, neemt deel in 17 kieskringen
 25. PartijvdSport, neemt deel in 11 kieskringen
 26. Politieke Partij voor Basisinkomen, neemt deel in 8 kieskringen

Beroepszaken

Er werden 8 beroepen aangetekend tegen de kandidatenlijsten zoals vastgesteld door de Kiesraad. Tegen de beslissing van de Kiesraad om een blanco kandidatenlijst ongeldig te verklaren in alle kieskringen, omdat er onvoldoende ondersteuningsverklaringen waren ingeleverd, werd beroep aangetekend. Het inleveren van ondersteuningsverklaringen zou geen toegevoegde waarde hebben en in meerdere gemeentes zou het niet eenvoudig geweest zijn om ondersteuningsverklaringen af te leggen. De Raad van State oordeelde dat het beroep ongegrond is. Tegen het besluit om de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren in alle kieskringen geldig te verklaren werd beroep aangetekend. De procedure van het opstellen van de kandidatenlijst zou onzorgvuldig zijn verlopen. De Raad van State verklaarde dit beroep ongegrond. De Kiesraad verklaarde de kandidatenlijst van LEF ongeldig voor kieskring 20 (Bonaire), omdat er onvoldoende ondersteuningsverklaringen waren ingeleverd in de periode waarin verzuimen hersteld konden worden. LEF ging in beroep tegen deze beslissing, omdat niet terecht zou zijn dat ondersteuningsverklaringen uit kieskring Bonaire voor 17.00 uur Nederlandse tijd ingeleverd moesten zijn bij de Kiesraad. De Raad van State oordeelde dat deze ondersteuningsverklaringen ingeleverd moeten worden bij centraal stembureau in Den Haag, op het daar geldende tijdstip en verklaarde het beroep ongegrond. De partij Nederland met een PLAN ging in beroep tegen de beslissing de kandidatenlijst in een aantal kieskringen ongeldig te verklaren, omdat er onvoldoende ondersteuningsverklaringen waren ingeleverd. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen zou niet goed mogelijk zijn geweest. De Raad van State verklaarde het beroep ongegrond. De Raad van State oordeelde verder dat de beroepen tegen deelname van kandidaten Yeşilgöz, Timmermans en Piri en tegen de kandidatenlijsten van PVV en Forum voor Democratie ongegrond zijn.

Kandidatenlijsten per kieskring