26 partijen nemen deel aan Tweede Kamerverkiezing

26 partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023. Er nemen in totaal 1126 kandidaten deel. 20 partijen nemen deel in alle 20 kieskringen, 6 partijen nemen niet in alle kieskringen deel. Aan de Tweede Kamerverkiezing van 2021 deden 37 partijen mee en 1579 kandidaten.

Wim Kuijken, voorzitter Kiesraad: “Het kandidaatstellingsproces is goed verlopen. In korte tijd werden meer dan 12.000 A4’tjes ingeleverd en gecontroleerd. Vorig jaar adviseerde de Kiesraad de procedure efficiënter in te richten, bijvoorbeeld door het digitaal inleveren van de kandidatenlijst en ondersteuningsverklaringen. Hiervoor is op korte termijn wetgeving nodig.”

Geldige kandidatenlijsten

De Kiesraad verklaarde de kandidatenlijsten van de volgende partijen geldig, en nummerde deze als volgt:

 1. VVD 
 2. D66
 3. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
 4. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 5. CDA
 6. SP (Socialistische Partij)
 7. Forum voor Democratie
 8. Partij voor de Dieren
 9. ChristenUnie
 10. Volt
 11. JA21
 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 13. DENK
 14. 50PLUS
 15. BBB
 16. BIJ1
 17. Piratenpartij – De Groenen
 18. BVNL / Groep Van Haga
 19. Nieuw Sociaal Contract
 20. Splinter
 21. LP (Libertaire Partij)
 22. LEF – Voor de Nieuwe Generatie
 23. Samen voor Nederland
 24. Nederland met een PLAN
 25. PartijvdSport
 26. Politieke Partij voor Basisinkomen

Lijstnummering

De Kiesraad nummerde de geldige kandidatenlijsten. Partijen met minimaal een zetel in de Tweede Kamer krijgen een nummer toegekend op basis van het aantal stemmen dat ze bij de vorige verkiezing behaalden. De partij met het grootste aantal stemmen, krijgt nummer 1, enz. Vervolgens krijgen nieuwe partijen een nummer op volgorde van het aantal kieskringen waarin ze deelnemen. Bij deelname in een gelijk aantal kieskringen wordt geloot.

Verzuimen

Op 9 oktober leverden 29 partijen kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. Bij 15 partijen werden verzuimen geconstateerd. Niet alle partijen hebben de verzuimen hersteld. Dat betekent dat de lijsten van de partijen JEZUS LEEFT, Partij voor Ontwikkeling en een blanco lijst met als eerste kandidaat G. Sterenborg ongeldig zijn verklaard voor alle kieskringen omdat zij onvoldoende ondersteuningsverklaringen hebben ingeleverd.
De lijst van de partijen LEF – Voor de Nieuwe Generatie, LP (Libertaire Partij), Samen voor Nederland zijn ongeldig verklaard voor kieskring 20 (Bonaire), omdat onvoldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd.
De lijst van de partij Nederland met een PLAN is ongeldig verklaard voor de kieskringen 3 (Assen), 16 (Middelburg) en 20 (Bonaire), omdat er onvoldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd.
De lijst van de partij PartijvdSport is ongeldig verklaard voor de kieskringen 1 (Groningen), 2 (Leeuwarden), 3 (Assen), 5 (Lelystad), 7 (Arnhem), 12 (’s-Gravenhage), 13 (Rotterdam), 16 (Middelburg) en 20 (Bonaire), omdat er onvoldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd.
De lijst van de Politieke Partij voor Basisinkomen is ongeldig verklaard voor de kieskringen 1 (Groningen), 3 (Assen), 4 (Zwolle), 6 (Nijmegen), 7 (Arnhem), 10 (Haarlem), 11 (Den Helder), 13 (Rotterdam), 14 (Dordrecht), 16 (Middelburg), 19 (Maastricht), en 20 (Bonaire), omdat er onvoldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd.

Daarnaast werden de volgende kandidaten geschrapt: Op de kandidatenlijst van de Piratenpartij – De Groenen kandidaat nr. 23 (T.H. Ligthart) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen. Op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie wordt kandidaat nr. 40 (J.J. Schilder) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen. Op de kandidatenlijst van Samen voor Nederland wordt kandidaat nr. 10 (A.M. Kloosterman) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen waar de partij deelneemt. Op de kandidatenlijst van LP (Libertaire Partij) wordt kandidaat nr. 20 (A.T. Wellens) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen waar de partij deelneemt. Op de kandidatenlijst van de PartijvdSport wordt kandidaat nr. 7 (D. Looze) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen waar de partij deelneemt. Op de kandidatenlijst van Nederland met een PLAN wordt kandidaat nr. 18 (R.V. Beydals) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen waar de partij deelneemt.

Kieskringen

Nederland is onderverdeeld in twintig kieskringen. De beslissingen van de Kiesraad betekenen dat niet alle partijen deelnemen in alle kieskringen. Bekijk het overzicht van de kieskringen waarin de verschillende partijen deelnemen.

Beroep

Belanghebbenden en kiezers kunnen in beroep gaan tegen de beslissingen van de Kiesraad (de lijstnummering uitgezonderd). Dit kan tot vier dagen na de zitting. De Raad van State doet uiterlijk 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn, uiterlijk 23 oktober, zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld. De definitief vastgestelde kandidatenlijsten worden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.

Hieronder staat het proces-verbaal van de openbare zitting.