Benoeming Akerboom als Tweede Kamerlid

De Kiesraad benoemde op 27 september mevrouw E.S. (Eva) Akerboom als lid van de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. De vacature was ontstaan door het ontslag van mevrouw L. (Leonie) Vestering per 27 september.

Beeld: ©Kiesraad

Tussentijdse benoeming

Als een Tweede Kamerlid tijdens de zittingsperiode ontslag neemt, benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat. Dat gebeurt op basis van de volgorde van de kandidatenlijst, zoals die na de verkiezing is vastgesteld. Vervolgens onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten.